“De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt.” Machiavelli (1532) Il Principe