‘If you want to play the serious game of change, don’t block the way to inquiry.’

Onze visie op Human Research

Op het gebied van Human Research zijn de komende jaren vier factoren van cruciaal belang: ambacht, relatie, kennis en adaptief vermogen. Toegevoegd waarden en actie-gerichtheid zijn daarbij essentieel in de visie van Bronsonn Human Research.

Actiegericht onderzoeken als ambacht zit verweven in onze wijze van werken, onze attitude en de manier waarop wij ‘gereedschap’ gebruiken. Daarnaast vinden wij de relatie met onze klant cruciaal, waarbij we streven naar een duurzame wederkerigheid. Voor Human Research beschouwen we kennis als de bron van onze werkzaamheden: kennis ontwikkeling is essentieel om te (kunnen) profileren als betrouwbare partner. Als laatste is voor Human Research adaptief vermogen in attituden, producten en processen cruciaal om te verbeteren en relevant te blijven. We zijn in staat om bij te dragen aan productief, sociaal en commercieel aantrekkelijke toegevoegde waarden waar de relatie tussen mens-en-organsatie dat nodig heeft.

Onze missie

Wij beschouwen het als onze missie om bij te dragen aan productieve, positieve, zinvolle, aanvaardbare en waardige verhoudingen tussen mens-organisatie. Wij zijn aandachtig daar waar ontwikkeling en verandering heersen.