Performance Management

Van beheersbare control naar aandachtig ontwikkelen van talenten

De klassieke zienswijze van performancemanagement leidt tot het direct sturen op de output van medewerkers. Dat levert criteria op voor de stijging in salaris en de uitbetaling van een individuele bonus. Moderne varianten leiden tot een meer directe en aandachtige relatie tussen mens-organisatie. Managers en onderzoekers hebben namelijk gemerkt dat het effectiever is om belonen los te koppelen van beoordelen en in performancemanagement meer nadruk te leggen op aandacht, op continue begeleiding, motivering en stimulering van talent. En terecht, want de ontwikkeling op lange termijn vormt een cruciaal component in het optimaal benutten van het beschikbare talent.

Normatieve factoren die intrinsieke motivatie beïnvloeden

Volgens Het Nieuwe Belonen van Kilian Wawoe blijkt extrinsieke motivatie in de vorm van geld, gekoppeld aan de individuele prestatie, weinig effectief. Veel effectiever is een positieve waarderend, motiverende insteek. Een goed en gedegen verhaal over het doel van de organisatie en hoe de werknemer daar als individu aan bijdraagt, waar hij zich nog kan ontwikkelen als professional en welke ruimte er is om het werk in te richten en uit te voeren zoals hij dat wil.

Om performance in de goede richting te begeleiden kunt u dus beter inspelen op de intrinsieke motivatie. Niet de individuele doelstellingen, de onderlinge competitie en het geldelijk gewin, maar het  ‘samen’, de persoonlijke bijdrage, de uiteindelijke impact en de ontwikkeling in het vakmanschap.

Aandachtig en waardig gedreven begeleiding

Dit verhaal moet in de praktijk werken en aandachtig worden ondersteund met ‘on the job’ begeleiding en continue dialoog tussen medewerker de direct leidinggevende, projectleider of opdrachtgever. Daarnaast is het belangrijk een helder aanbod aan opleidingen, leergangen en trainingen en periodieke terugkoppeling over de lange termijn ontwikkeling aan te bieden. Dit vraagt om een andere stijl van leidinggeven, een proces gericht op continue dialoog en een systeem dat dit ondersteunt.

Performancemanagement begint dus met het inspelen op intrinsieke motivatie met een waardig en normatief verhaal, ontkoppeling van belonen, aandachtige ondersteuning. Allemaal gericht op het optimaliseren van de bijdrage aan het team, snelle ontwikkeling, het verbeteren van de ‘reiservaring’ en aantrekkingskracht (verlangen) op  talent en de uiteindelijk de impact en continuïteit van uw organisatie.

Meer weten over performance management?

Neem vrijblijvend contact op met een adviseur.